(Уважаеми клиенти, сайта все още е в процес на разработка. Софтуерът е превеждан самостоятелно (по дадени думи и изрази). Затова искрено ви молим, да ни извините ако има грешки при превода, несъответствия, граматика, пропуснати знаци или букви. Ако откриете такива грешки, свържете с нас и ние ще коригираме документа на момента.)

Условия и изисквания за ползване на сайта на Автокит

 Трябва да приемете следните условия:

 С използването на гореспоменатият сайт, вие трябва да се съгласите с условията които следват. Ако не сте съгласни с тях, то вие трябва веднага да напуснете уеб сайта. Автокит си запазва правото да преработва и да променя условията за ползване по всяко време. Всяка визита в сайта трябва да има точно определена насоченост

 Информацията която е представена на сайта е представена, както Автокит е намерил за най-акуратно. Може да има допуснати грешки, които компанията ще направи всичко възможно да поправи по най-бързият начин. Техническите информации, която сайта предоставя може да имат грешки направени при превода или може да са несъвместими с изразите и думите, които се използват в съответната държава. Информацията може да се променя или подновява по всяко време без предупреждение.

  ЕКИПЪТ НА АВТОКИТ ЩЕ  РАЗГЛЕДА ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ И ОПЛАКВАНЕ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ ЗА ОТКЛОННЕНИЯ ОТ ГАРАНТИРАНИТЕ  КАЧЕСТВА НА ПРОДУКТИТЕ И ОБСЛУЖВАНЕТО, И С НАЙ-ГОЛЯМО УВАЖЕНИЕ ЩЕ ВЗЕМЕ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА НАМИРАНЕ НА ПРАВИЛНОТО РЕШЕНИЕ. ПРОДУКТИТЕ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ НА ТОЗИ САЙТ СА САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА И ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЪОБРАЗЯВАКИ СЕ С ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ИЗИЗКВАНИЯ НА ФАБРИКАТА ПРОИЗВОДИТЕЛ, И ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПРЕДСТАВЕНА ОТ СЪОТВЕТНИЯТ ВНОСИТЕЛ ИЛИ ДИСТРИБУТОРИ.

 ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ:

 АВТОКИТ НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ АКО ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ДИРЕКТНО ИЛИ ИНДИРЕКТНО НЯКОЙ ПОЛУЧИ НАРУШАВАНЕ НА ОПЕРАЦИОНАТА СИСТЕМА ПРЕДИЗВИКАНО ОТ ВЛИЗАНЕ НА ХАКЕРИ ИЛИ ВНЕДРЯВАНЕ НА ХИПЕРЛИНКОВЕ В НАШИЯТ САЙТ, КАКТО И ЗА ЕВЕНТУАЛНИ ЗАГУБИ ВЪВ ВАШИЯТ БИЗНЕС, ЗАГУБА НА ДАННИ И Т.Н.

 Използване на поща и лични данни:

 Ние не използваме или препродаваме каквато и да е персонална информация, която ни е предоставена от вас. Регистрирайки се в сайта, вие ни предоставяте ваша лична информация, която ние ще използваме само за да улесним вашите трансакции, също така и да поддържаме нужната връзка с вас. Регистрирайки се или използвайки Автокит магазин като "Посетител", вие трябва да се съобразявате и с специалните изисквания на сайта. Изпращайки каквато и да е информация или документация към Автокит, ние гарантираме кофидентност, но от друга страна ние си запазваме правото да използваме всички идеи, техники и инструкции които са ни предоставени.

 Линкове към други сайтове:

 Сайта на Автокит магазин съдържа линкове към други сайтове. Тези линкове са насочени към наши спонсори, партньори и др. Те ще се поставят и променят без предупреждение.  Автокит магазин не носи отговорност за тези сайтове.

 Търговска марка:

 Имената „Автокит” (Avtokit) и „Ауто Боди Шоп“ (Auto Body Shop EOOD), и техните логa са регистрирани търговски марки. Никой не може да ги използва при каквито и да е условия без предварително написана молба и специално одобрена от Ауто Боди Шоп ЕООД.